X

Certificeringen

Certificeringen

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Om dit te waarborgen hechten wij veel waarde aan certificering. REPA beschikt sinds 1998 over de volgende certificaten:

VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, ofwel VCA, is een programma gericht op het bevorderen van de veiligheid van bedrijfsprocessen.

Een VCA-certificaat houdt in dat het betreffende bedrijf veilig en gezond werkt en het belangrijk vindt om dit ook te blijven doen.


ISO 9001

De internationale ISO 9001-norm is gericht op kwaliteitsmanagementsystemen en legt de nadruk op klanttevredenheid. Het voldoen aan deze norm betekent ook dat er continu verbeteringen worden nagestreefd en doorgevoerd. ISO 9001 is gebaseerd op zeven kwaliteitsmanagementbeginselen, waaronder klantgerichtheid, betrokkenheid, procesbenadering en leiderschap.


REACH compliance

REACH staat voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Deze Europese verordening heeft als doel de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen door middel van het sneller en beter identificeren van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

Tegelijkertijd is REACH gericht op het verbeteren van het innovatie- en concurrentievermogen van de Europese chemische industrie. REACH is van toepassing op alle in de EU geproduceerde of ingevoerde chemicali├źn en chemische producten.


RoHS compliance

De RoHS (Restriction of Hazardous Substances)-richtlijn, die van toepassing is voor elke lidstaat van de Europese Unie, is bedoeld om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten te beperken. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende zes stoffen: kwik, chroom, lood, cadmium, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers.


PAHS

PAHS, oftewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zijn kankerverwekkend en in algemene zin schadelijk voor de gezondheid. Deze stoffen zijn terug te vinden in verschillende materialen, zoals hout, levensmiddelen en tabak. Industrie├źn die met deze materialen werken, dienen er alles aan te doen om de uitstoot van PAHS te voorkomen.

De PAHS-regelgeving zorgt ervoor dat alle producten aan de wettelijke eisen voldoen met betrekking tot deze schadelijke stoffen.